Atletický klub AC Moravská Slavia Brno z.s.
Sídlo klubu
Stadion Moravská Slavia Brno, Vojtova 12, 639 00 Brno
Kontaktní adresa
AC Moravská Slavia Brno, spolek, Vojtova ul. 1020/12 c, 639 00 Brno
Klub je veden
u krajského soudu v Brně, oddíl L vložka 3305
Bankovní spojení
ČSOB pobočka Brno
Číslo účtu
202876/0300
IČO
48510009
Webové stránky
www.mslavia.cz
Kontaktní e-mail
mslavia@email.cz
ID datové schránky
wi878np

AC Moravská Slavia Brno z.s.

Sídlo klubu
Stadion Moravská Slavia Brno, Vojtova 12, 639 00 Brno
Kontaktní adresa
AC Moravská Slavia Brno, spolek, Vojtova ul. 1020/12 c, 639 00 Brno
Klub je veden
u krajského soudu v Brně, oddíl L vložka 3305
Bankovní spojení
ČSOB pobočka Brno
Číslo účtu
202876/0300
IČO
48510009
Webové stránky
www.mslavia.cz
Kontaktní e-mail
mslavia@email.cz
ID datové schránky
wi878np