Atletický klub
AC Moravská Slavia Brno

24.října 1904 založen SK Moravská Slavia Brno. Druhý nejstarší český sportovní klubu v Brně i na Moravě – rozhodující moment pro rozvoj sportu v 1. polovině 20. století.

1906-1907 – činnost atletů SK Moravská Slavia v rámci fotbalového odbor

7.července 1907 první „mistrovství zemí Koruny české“ v atletice v Praze na hřišti Slavie.

27.ledna 1908 se dostává atletice od výboru SK Moravská Slavia formálního schválení

v dubnu 1909 byl zvolen výbor atletického odboru ve kterém zasedali prof. Karásek, prof. Pouchlý, Ladislav Pěta, Vladimír Valenta-Bechyňský a Dr. Ing. Vladimír Sach.

30.května 1909 se konal sjezd moravských atletických klubů (české národnosti) v Brně o svatodušních svátcích byl prvním pokusem o koordinaci a užší spolupráci českých sportovních klubů na Moravě, věnujících se mj. disciplinám lehké a těžké atletiky. Sjezd se uskutečnil za vydatné pomoci českého atletického ústředí – (ČAAU, založena v r. 1897), jejíž tři funkcionáři v čele s předsedou dr. Filipem se sjezdu zúčastnili, dále zástupci pěti moravských klubů – z Brna SK Moravská Slavia a SK Achilles, z  Kroměříže SK Haná a AC Bivoj a SK Přerov. Do přípravného výboru budoucího moravského ústředí byli zvoleni V. Valenta-Bechyňský (Moravská Slavia), J. Jungmann (Achilles) a prof. Šícha (Haná), čtvrté místo bylo vyhrazeno pro zástupce nejstaršího českého atletického klubu na Moravě ČAC Hellas Brno, který se sjezdu nezúčastnil.

Zároveň se sjezdem se v Brně a následujícího dne v Kroměříži konaly závody v atletice na dráze za účasti předních atletů z Čech, které měly velký propagační význam.

29.června 1909 se konaly na stadionu Moravské Slavie v Laudonové ulici (dnešní ulice Tábor), 1. Přebory brněnských středních škol. O titul přeborníka soutěžila šestičlenná družstva jednotlivých brněnských středních škol ve 4 atletických disciplinách – běhu “stadionovém” (cca 200 m), skoku dalekém a hodu oštěpem a diskem. V prvních dvou zvítězilo družstvo 1. reálky, v obou hodech 1.české gymnasium. Do pětiboje patřilo i utkání v kopané, v němž zvítězilo 1. české gymnasium nad 1. reálkou a stalo se tak 1. přeborníkem středních škol v Brně a získalo sošku diskobola. Početné obecenstvo. V atletických disciplinách o vítězství družstva rozhodoval průměr výkonů všech jeho členů. Závodník s nejlepším výkonem obdržel lipový věnec se stuhou. Přítomni ředitel gymnazia prof. dr. František Kameníček a profesor tělocviku Jaroslav Karásek(závěrečné projevy hodnotící akci a význam sportu pro mládež).

3.-4.července 1909 uspořádalo sdružení brněnských sportovních klubů Velkou sportovní slavnost ve prospěch Národní jednoty na hřišti Moravské Slavie. Sportovní akce se konaly v dopoledních hodinách v neděli 3. a v pondělí 4. července. Kromě lehkoatletických (běhy, skoky, vrhy) a těžkoatletických závodů se konala také utkání v šermu, kopané a poprvé se v Brně přestavily i ženy v ukázkovém utkání v házené. Součástí slavnosti, které předcházel v sobotu slavnostní průvod ve městě, byl i “velký středověký turnaj rytířský” a jiné zábavné akce. Atletických závodů se zúčastnili členové SK Moravská Slavia, ČAC Hellas, SK Achilles, Olympie Staré Brno a Klubu cyklistů Královo Pole. V kopané podlehla Moravská Slavia SK Smíchov 0:2 a v odvetě 0:5, v šermu porazila Moravská Slavia SK Achilles. Vítězné výkony atletů: běh na 100 yardů Selinger (MS) 11,4 s, běh na 1 míli Grohar (KCKP) 5:35 s, výška Pávek (Olympia) 151 cm, dálka Andrysík (MS) 535 cm, hod diskem Andrysík 31,33 metrů, oštěp Becker (MS) 49,61 metrů. Čtvrt míle (402,5 m) vyhrál Sajda (Achlles), chůzi na 3 km Pokorný (KCKP). V házené družstva “bílých” porazilo “červené” 6:4.

17.října 1909 uspořádal nově založený odbor pro lehkou atletiku Moravské Slavie svůj první “interklubový” závod v běhu na 1 km jako vložku k fotbalovému utkání Moravská Slavia – Oesterreich Sport-Union. Zvítězil Mézl před Haškem a Sachem. Tímto závodem, na nějž pak ještě po několika dnech navázal klubový závod na ukončení sezony, začala velká, dnes již stoletá tradice atletiky v tomto sportovním klubu.

1. května 1910 uspořádala Moravské Slavie na hřišti v Laudonově ulici v Brně před fotbalovým utkáním své rezervy “lehkoatletická cvičení” – tréninkové závody pro brněnské atlety – jako přípravu na svůj první velký atletický závod pod vlajkou ČAAU (26.5.). Výsledky: 100 y: Hašek 11 vt., 2.Dvořák, 3.Kostelecký, 400 m:Hejtmánek (SK Achilles) 1:03 min., 2.Sajda (SK Olympia), 3.Červinka, 1 km: Hašek 3:09 min., ostatní vzdali, 3 km: Hejtmánek 11:03, 2.Dosoudil (SK Olympia), 3.Hašek, Dálka: Dvořák 500 cm, Seyfert 495, Kostelecký 492, Dálka z místa: Hejtmánek 270 cm, Červinka 255, Dvořák 250 cm, Disk: Sach 31,10 m, 2.Čapka, 3. Haugwitz, Oštěp: Haugwitz 46,36 m, Sach 40,20 m, 3. Červinka. Jsou to nejstarší zaznamenané výkony většího počtu brněnských atletů.

26.května 1910 první atletický podnik pořádaný oddílem „Mezinárodní atletické závody Moravské Slavie“ na stadionu v Laudonově ulici (dnešní Tábor) a v nich dosahují výborné výkony diskaři. Vítězí Luntzer z PTK Prešpurk nyní Bratislava s výkonem 40,10 m, a druhé místo obsazuje olympijský medailista dr. František Janda-Suk výkonem 39,80 m. Výkonnost závodníků stoupala a brzo se řada atletů klubu dokázala prosadit i v konkurenci závodníků ostatních českých a moravských atletických klubů. Lékařem závodu byl MUDr. Josef Fleischer, *26.05.1902 Brno, 27.09.1978 Brno, otec atleta JUDr. Bohuše Fleischera.

1.března 1911 přijat návrh, aby každý člen lehkoatletického odboru, ukázal v době 1 měsíce svou činnost.

4.června 1911 první atlet Moravské Slavie se zapsal do listiny českých rekordů (František Hejtmánek starý styl za konec oštěpu výkon 52,78 m). Do konce sezóny rekord zlepšil několikrát až na výkon 56,14 m (v Praze 2.7.1911).

15. června 1911 hřiště Moravské Slavie na Laudonově ulici uspořádány II. mezinárodní závody Moravské Slavie v atletice. Závody se staly dosud největším atletickým podnikem v Brně, startovalo kolem 50 sportovců., na programu bylo 12 disciplin. Nejúspěšnější byli závodnícii pražské Slavie, nejlepšího výkonu dosáhl Ivan ve skoku vysokém 170,25 cm (lepší čes.rekordu). Pražským atletům z domácích konkurovali pouze Hejtmánek, vítěz v hodu oštěpem 53,90 m, který byl druhý v běhu na 100 y, v disku, výšce (150 cm) a tyči, a třetí v kouli a dálce (588 cm), Hašek (druhý na 800 m) a Řezanina (2. v oštěpu 43,60 a výšce – spolu s Hejtmánkem 150 cm). Účastníci: Atleti z Prahy (Slavia, Smíchov, AK Praha), pořádajícího klubu i dalších brněnských klubů (Hellas, Achilles, Klub cyklistů Kr.Pole).

28.dubna 1912 uspořádány IV. národní závody Mor. Slavie v lehké atletice. Místo hřiště Moravské Slavie na Laudonově ulici, účastníci kromě brněnských atletů, zejména z pořádajícího klubu. startovali i přední atleti z Prahy (Strana, Městecký)

12.května 1912 vyhrává v Brně závodník Moravské Slavie Jaroslav Pokorný hodinovku chůze výkonem 9 945 m

16.května 1912 zakládají atleti klubu Memoriál družstev žurnalisty a sportovního spisovatele redaktora Josefa V. Kaufmanna ( 1912)„Kaufmannův pohár“ věnovaný památce příznivce moravského sportu. V poháru bojovala čtyřčlenná družstva ve čtyřech běžeckých (60 yardů, 220 y, 440 y a 880 y), třech skokanských (výška, dálka, tyč) a vrhačských (disk, oštěp, koule) disciplinách a štafetě v běhu na 3×100 m. I. ročník vyhrává Slávia Praha před Moravskou Slavií a Moravskou Slavií II, účast 4 družstev. MS (1.družstvo): Jindřich a Eda Hašek, František Hejtmánek-„Hejnek“, Ferdinand Řezanina. MS (2.družstvo): Pokorný, Adolf Ženatý, Vladimír Valenta-„Bechyňský“.

8.června 1912 se konal na hřišti Moravské Slavie Brno III. studentský Pětiboj, tradiční závod o trofej „discobola“. Obchodní akademie /OA/ i letos vítězí před G a III.RG /Reálným gymnáziem/. Výška: Tusek OA 152 Řezanina OA 152 a Novák 152, dálka : E. Hašek I.RG 593,5 rekord Řezanina 593, disk a oštěp: Řezanina 30,35 a 52,28, běh stadionem (192 m) : E. Hašek 23 4/5.

1.května 1913 při lehkoatletických závodech o Kaufmannův pohár předvedl pražský vrhač z SK Slávia Praha Miroslav Šustera, (*15.03.1878 Praha, 05.12.1961 Praha) poprvé v Brně i na Moravě novou atletickou disciplinu – hod kladivem (“dosud zde úplně neznámého odvětví atletiky”) a dosáhl výkonu 40,92 m.

10.srpna 1913 byly v Brně konány první veřejné plavecké závody. Uspořádal je lehkoatletický odbor Moravské Slavie na řece Svratce u komínského splavu. Organizátorem byl Karel Divíšek st. Plaveckých závodů se zúčastnily všechny 3 jeho děti Marie (Puňa), Milada (Babula) a Karel (Tunál). K uskutečnění závodů došlo zásluhou dra. Otakara Vláčilíka, který se už od roku 1910 pod pseudonymem Svitavský staral o propagaci plavání v Brně

12.října 1913 první atletické závody žen (dam) na našem území pořádané atletickým odborem SK Moravská Slavia Brno, v  rámci IV. mezinárodních závodů lehkoatletických na hřišti u Žabovřesk. Muži soutěžili v 5 běžeckých, 2 skokanských a 2 vrhačských disciplínách, ženy absolvovaly dva běhy na 100 yardů a na 300 m. Úspěšnou a všestrannou činnost na nich zahájila první nejúspěšnější sportovkyně Moravské Slavie Brno, Marie „Puňa“ Divíšková. Stala se první ženou u nás, která vyhrála atletické závody. Závody proběhly za nepříznivého deštivého počasí na kluzké travnaté a blátivé dráze. Z žen dále startovaly Machová, Procházková, Dopitová a Dvořáková. Startérem byl Jindřich Hašek. Další závod žen u nás se konal až po skončení 1. světové války.

8.března 1914 uspořádali o 11 hodině dopolední v Úprkově dvoraně ve Slavii společně SK Moravská Slavia, SK Česká Technika a SK Židenice manifestační schůzku pro slevu jízdného na drahách pro Český Svaz Fotbalový a Č. Amateurskou Athletickou Unii, jaké používá Rakouský svaz. O významu této manifestace a jejich důležitosti uvolil se promluvit první propagátor sportu na Moravě, čestný člen Moravské Slavie, místopředseda Cizineckého svazu pan insp. Karásek.

1914 – v důsledku I.světové války klubovní život ochabuje

1919 – od tohoto roku byla Moravská Slavia členem ČsAAU (Československé amatérské atletické unie) atleti MS byli členy ČAAU (České amatérské unie) ještě před 1.světovou válkou

20.dubna 1919 uspořádala v době velikonočních svátků S. K. Moravská Slavia na hřišti (na ulici Laudonové dnešní Tábor) Den ženského sportu a tělocviku v Brně.

6.září 1919 (6.-8.9.1919) Všesportovní slavnost Moravské Slavie. První velkou sportovní akci v Brně po skončení 1. světové války uspořádala Moravská Slavia na svém novém hřišti v Pisárkách. Konaly se zde řecko-římské zápasy, utkání v kopané, pozemním hokeji a házené žen, velké lehkoatletické závody mužů i žen a silniční běh na 10 km. V ženských soutěžích vynikla domácí závodnice Marie “Puňa” Divíšková, která zvítězila v běhu na 400 m, byla druhá na 100 m a ve skoku dalekém a třetí v běhu na 50 m, navíc vstřelila všech osm branek ve vítězném utkání MS v házené žen. Její mladší bratr Karel jako jediný brněnský běžec absolvoval silniční běh na 10 km.

28.září 1919 zaběhl v Olomouci Eduard Hašek čs.rekord na 200 m časem 23,1 s.

15.října 1919 uspořádala Moravská Slavia Kaufmannův pohár

2.února 1920 uspořádala S. K. Moravská Slavia v úřednické čtvrti poblíž Wilsonova lesa I. lyžařské závody v Brně, ale závody byly přístupné všem lyžařům české národnosti bez ohledu na příslušnost ke klubu. Samotné závody byly odstartovány ve 14.30 hodin hned v několika kategoriích. Na programu byly následující disciplíny: běh na 100 m po rovině, sjezd 150 m z kopce, běh na 100 m po rovině s překážkami, skoky, běh na 1 000 m po rovině, krasojízda a nakonec tzv. jízda na útěchu. Na startovní listiny všech disciplín se zapsalo vždy šest až osm závodníků a také jediná dívka, kterou nebyl nikdo jiný než známá průkopnice ženského sportu v Brně Marie Komárková (3. místo v krasojízdě). Rozhodčími byli například profesor František Majda, továrník Karel Káš či Karel Divišek (mladší). Posledně jmenovaný byl zapsán na startovní listině všech vypsaných kategorií a podařilo se mu zvítězit hned ve čtyřech (100 m po rovině, 150 m z kopce, skoky a krasojízda). Divíškovým největším soupeřem byl známý brněnský fotbalista Mojmír Polcar (S. K. Moravská Slavia), který skončil ve třech disciplínách na druhém a ve třech na třetím místě. Závod na 1 000 m a 100 m na rovině s překážkami vyhrál Bohuš Fleischer.

22.února 1920 Sportovní jaro otevírá Moravská Slavia Brno poprvé jarním během městem,  jedná se o první závod tohoto druhu v Brně, který se koná až do roku 1948 (s přestávkou ve II. světové válce) byl jednou z nejúspěšnějších propagačních akcí v ulicích  města. První ročník Běhu Brnem vyhrál Jaroslav Kříž (běžec a fotbalista Moravské Slavie).

Vítězové I. – XXII.ročníku Běhu Brnem 1920-1948

I.       1920     1. Kříž Moravská Slavia (MS), 2. Plšek vozataj. prap. Brno, 3. Holý Sparta Praha

II.      1921     1. Vohralík Sparta, 2. Kříž MS, 3. Smrček SK Prostějov

III.     1922     1. Řičica Slov.Slavia, 2. Brožek Slávia Praha, 3. Kucharský Viktoria Žižkov

IV.     1923     1. Kebrle SK Židenice, 2. Brožek Slávia Praha, 3. Varadínek SK Mor. Ostrava

V.      1924     1. Kucharský Viktoria Žižkov, 2. Šlechtický SK Židenice, 3.Varadínek SK M. Ostrava

VI.    1925     1. Pytela SK Židenice, 2. Kebrle SK Židenice, 3. Strniště SK Židenice

VII.    1926     1. Nedobitý Sparta Praha, 2. Pytela SK Židenice, 3. Drozda Kolín

VIII. 1927     1. J. Strniště SK Židenice, 2. Vincenc SK Židenice, 3. V. Striniště SK Židenice

IX.     1928     1. Slezáček SK Židenice, 2. Fic SK Žideice, 3. Plchot Moravská Slavia

X.      1929     1. Koščak Moravská Slavia, 2. Slezáček SK Židenice, 3. J.Strniště SK Židenice

XI.     1930     1. Koščak Moravská Slavia, 2. J. Strniště SK Židenice, 3. Slezáček SK Židenice

XII.   1931     1. Koščak Moravská Slavia, 2. Německý Moravská Slavia, 3. .Slezáček SK Židenice

XIII   1932     1. Koščak Moravská Slavia, 2. Slezáček SK Židenice, 3. Doležal SK Baťa Zlín

XIV.  1933     1. Koščak Moravská Slavia, 2. Slezáček Moravská Slavia, 3. Huněk SK Prostějov

XV.    1934     1. Koščak Slávia Praha, 2. Slezáček Moravská Slavia, 3. Mazáč SK Baťa Zlín

XVI.  1935     1. Slezáček Moravská Slavia, 2. Šalé Moravská Slavia, 3. Vlach DTJ Brno

XVII. 1936     1. Šalé Moravská Slavia, 2. Hrdlička DTJ Brno, 3. Vlach DTJ Brno

XVIII 1937     1. Šalé 10 p.p. Brno, 2. Kempný SK Vítkovice, 3. Koščak SK Židenice

XIX.  1938     1. Šalé 10 p.p. Brno, 2. Zelenka Baťa Zlín, 3. Klempera Vyškov

XX.   1946     1. Šalé Sokol Brno I, 2. Zubatý SK Židenice, 3. Kosour Moravská Slavia

XXI.  1947     1. Šalé Sokol Brno I, 2. Zubatý SK Židenice, 3. Slavík Sokol Brno I

XXII. 1948     1. Šalé Sokol Brno I,  2.Petřík Sokol Brno I, 3.Malý Moravská Slavia

1920 první brněnský olympionik startuje v Antverpách Eduard Hašek, *15.12.1893 Kuřim, 25.10.1960, první atlet klubu, který startoval na Olympijských hrách.

4.července 1920 překonal v Brně Richard BeckerKočárna“, čs. rekord v hodu oštěpem výkonem 42,40 m.

24.července 1920 zaběhl v Praze Eduard Hašek čs. rekord na 400 m časem 52,6 s.

8.září 1920 v Brně zaběhl Eduard Hašek čs.rekord na 100 m časem 11,0 s.

1921 – zřízeny na stadionu v Pisárkách bariéry, a kryté tribuny pro 600 osob, převlékárny, sprchy a provedeno odvodnění celého prostoru drenáží

9.října 1921 uspořádala SK Moravská Slavia Atletické závody o Kaufmannův pohár. Vyhrálo družstvo Moravské Slavie ve složení: František Hejtmánek, Antonín Svoboda, Bohuš Fleischer a Alfons Franta.

7.května 1922 překonal v Praze František Hejtmánek čs. rekord v hodu oštěpem výkonem 53,09 m. Od roku 1920 překonal rekord 3x výkony 42,62 (Praha 25.07.1920), 46,77 (Praha 05.06.1921), 50,11 (Praha 03.07.1921).

14.května 1922 třetí a definitivní získání Kaufmannova poháru Moravskou Slavií před Achilem Třebíč a Slováckou Slavií.

17. června 1922 (17.-18.6.1922), uspořádala SK Moravská Slavia Brno na  hřiště v Pisárkách Mezinárodní atletické závody v Brně. SOBOTA 17.6. (junioři): 100 m: 1. Vykoupil (11,6; Židenice), 2. Borovička (AC Sparta), 3. Vláďa (Moravská Slavia), 400 m: 1. Borovička (53,8; AC Sparta), 2. Kafka (WAF Vídeň), 3. Pospíšil (Vyškov), 1000 m: 1. Martínek (2:49,5, AC Sparta), 2. Kurt (WAF Vídeň), 3. Janáček (Holice), oštěp: 1. Václav Rak (4315 cm, Moravská Slavia), 2. Račický, (Moravská Slavia) 3. Franta, skok daleký: 1. Račický (601 cm, Moravská Slavia), 2. Václav Rak (Moravská Slavia), 3. Vykoupil (Židenice), 4×100 m: 1. Moravská Slavia (48,2), 2. Židenice NEDĚLE 18.6. (senioři): koule: 1. Dr. Pogány (12,71 m, PTE), 2. Frýbort (Achilles Třebíč), 3. Janík (SK Olomouc), 100 m: 1. Skokan (AC Sparta), 2. Svoboda (Moravská Slavia), 3. Vykoupil (Židenice), 800 m: 1. Fried (2:06,8, WAF Vídeň); 2. Riedl (AC Sparta); 3. Vojíř (SK Jihlava), skok vysoký: 1. Kutschera (161 cm, PTE), 2. Vettermann (WAF Vídeň), 3. Sejček (AC Sparta), 110 m překážky: 1. Adolf Reich (17,7, Moravská Slavia), 2. Václav Rak (Moravská Slavia), 3. Kutschera (PTE), 200 m: 1. Skokan (23,3, AC Sparta), 2. Jeřábek (Achilles Třebíč), 3. Svoboda (Moravská Slavia), 1500 m: 1. Vohralík (4:16, AC Sparta), 2. Kiffel (WAF Vídeň), 3. Kiss (PTE), disk: 1. Janík (37,67 m), 2. Svoboda, 3. Féber (PTE), skok daleký: 1. Adolf Reich (615 cm), 2. Skokan, 3. Kutschera, 200 m překážky: 1. Kutschera (30,2), 2. Sejček, 400 m: 1. Jeřábek (55,6), 2. Kafka, 3. Borovička, oštěp: 1. František Hejtmánek (52,40, Moravská Slavai), 2. Fehér, 3. Svoboda, 5000 m: 1. Haidegger (16:31, WAF Vídeň), 2. Řičica (Slov. Slavia), 3. Holý (Moravská Slavia), 4×100 m: 1. Moravská Slavia I (48,6), 2. Moravská Slavia, švédská štafeta: 1. Moravská Slavia I (2:14,4), 2. WAF Vídeň, 3. Moravská Slavai II, skok o tyči: 1. Nový (330 cm, SK Olomouc), 2. Franta (Slavia Praha), 3. František Hejtmánek zajímavosti Na konci závodů byl sehrán volejbalový zápas mezi družstev Brna a Prahy (18:8, 15:9, 14:15). poznámka: Račický je pseud. Františeka Střelce. V závodu na 200 m překážek až do předposlední překážky vedl Václav Rak, který ovšem spadl, zranil se a musel závod vzdát.

30.července 1922 překonala v Prostějově Eliška Křížová provdaná Gottwaldová, *10.02.1905 Brno, 03.01.1992 Brno, čs. rekord ve výšce výkonem 136 cm.

10.září 1922 zaběhl v Praze Petr Mucha čs. rekord na 400 m přek časem 1:03,4 min.

10.září 1922 se konal v Praze první ročník tzv. Pípalova memoriálu (juniorská soutěž 6 a 10 členných mužstev založená z popudu red. M. J. Horáčka), nazvaný podle prof. Josefa Amose Pípala, *18.01.1880 Zachotín, 10.08.1955. (název „memoriál“ byl asi proto, že se vrátil zpět do USA). Američan českého původu, profesor těl. výchovy na univerzitě v Dakotě a Ohiu, jako trenér působil na Occidental College (1911-16, 1921-46). V letech 1919-20 připravoval u nás atlety na OH 1920. Jeho působení ovlivnilo významně rozvoj čs. atletiky, když propagoval nové formy práce – tréninkové tábory, školení trenérů, doporučoval kros jako součást tréninku apod. Tento závod byl pokračováním tzv. Kaufmannova poháru. Soupeřili vyrovnaná družstva pražské a moravské Slavie, Sparty, Sokola Kr. Pole a AFK Kolín. Zvítězil těsně SK Slávia Praha.

12.listopadu 1922 se konal Závod v lesním běhu v Brně. Uspořádání této sportovní akce vzešlo z podnětu atletického odboru S. K. Moravská Slavia, start i cíl byly umístěny na hřišti v Pisárkách, trať dlouhá 3 800 m vedla k Novému Lískovci a Čertovou roklí se obracela ke Svratce, závodníci byli rozděleni do 6 skupin: 1) senioři, 2) junioři, 3) tělocvičné jednoty, 4) fotbalisté, 5) vojsko, 6) skauti, začátek závodu byl stanoven na 15:30 hodin. Závodu se účastnilo celkem 68 běžců, přičemž největší zastoupení měli vojáci (45), dále atleti (11), fotbalisté (6) a skauti (4), nejmenší počet závodníků vyslaly sokolské jednoty (2). Po tomto závodu bylo rozhodnuto o jeho každoročním pořádání. Vítězem v kategorii seniorů se stal s časem 10:59:01 minut pan Brožek, reprezentant S. K. Slávia Praha, 2. Šindler Sparta Praha, 3. Zimola Sokol Tuřany, 4. Strniště Jindřich Achiles Třebíč, 5. Hejč Vyškov, 6. Kebrle Slatina. Nejlepším juniorem byl Strniště, závodící za klub Achilles Třebíč, kategorii vojáků vyhrál Pernička (dělostřelecký pluk č. 304), nejlepším běžcem-fotbalistou se stal Kebrle ze Slatiny, nejlepším skautem Mucha a mezi sokoly byl nejlepší běžec tuřanský Zimola.

19.května 1923 na stadionu Moravské Slavie Brno start amerického sprintera Paddocka, který běžel 100 m se Svobodou-Tarzanem, Fleischerem a Nohavičem. Čas vítězného Paddocka byl 10,8 asi 4 m před Svobodou, který vyrovnal čs. rekord, 3. Fleischer. Podle dobového tisku: Fleischer a Svoboda, vedeni sprinterem takové třídy běželi krásně. Charley W. Paddock, student z Kalifornie, nejpopulárnější atlet světa, nejrychlejší běžec na krátké tratě a držitel světového rekordu na 100 m, navštívil v rámci své návštěvy v Československu nejen Brno, ale i Prahu, Olomouc či Bratislavu a Báňskou Bystrici. Paddock měl v Brně na programu v pátek večer přednášku na téma studentský sport a v sobotu pak exibici na hřišti v Pisárkách. Program závodů (19.5.): běh na 60 m, 100 m, 200 m a štafeta 4×100 m (ve všech těchto disciplinách figuruje Paddocovo jméno).

18.srpna 1923 zaběhl v Záhřebu Bohuš Fleischer čs. rekord na 200 m časem 23,2 s.

29.září 1923 zaběhl v Brně Antonín Svoboda-Tarzan, *12.01.1900, 29.10.1965 Znojmo, čs. rekord v běhu na 200 m časem 22,8 s.

23.září 1923 První štafetový Běh Brnem. Závod štafet o putovní pohár Moravských novin na trati dlouhé 2 100 metrů (7 úseků po 300 m). Start na konci Husovy ulice pod Denisovými sady, běželo se Husovou přes Žerotínovo nám., Kiosek, hlavní alejí parku na Kolišti kolem divadla k cíli na Wilsonově nám. před hlavním nádražím. Zvítězila štafeta pořádající Moravské Slavie časem 5:22,4 před SK Prostějov a 10.pěším plukem (startovalo 8 štafet). Celkem se konalo 7. ročníků (1923-29), pořadatelem byla Moravská Slavia, většinou účast kolem osmi štafet, mj. i zahraničních (z Ljublaně a Vídně). Závody, které měly hlavně propagační význam, se těšily velkému zájmu diváků. Obdobné štafetové běhy “napříč městem” se konaly také v Praze a dalších městech. Koncem 20.let se proti nim ostře postavila ČsAAU a hrozila jejich účastníkům a pořadatelům sankcemi (pro údajnou nebezpečnost kvůli tvrdému povrchu tratí). Přesto pokračovaly, zejména v podobě hvězdicových běhů i ve 30.letech (v Brně od 28.10.1929).

19.června 1924 překonala v Olomouci Zdeňka Smolová, *17.04.1908 Brno, 25.11.1964 Bojkovice, čs. rekord ve skoku vysokém výkonem 138 cm. Manželka atleta Bohuše Fleischera.

11.října 1924 pořádala Moravská Slavia na závodní dráze v Pisárkách Lehkoatletický mítink. Závodníci Bohuš Fleischer, Jaroslav Vykoupil a Svoboda se měli pokusit o překonání čsl. rekordu v běhu na 300 yardů a 300 metrů. Začátek mítinku, byl stanoven na 14,30 hodin. Jaroslav Vykoupil vytvořil v běhu na 300 yardů nový čsl. rekord časem 33,4 vteřin (dosavadní rekord byl 33,8 vteřin) a v běhu na 300 metrů porazil v rekordním čase 37,2 vteřin výborného Bohuše Fleischera (38,4). V závodě na 200 metrů zvítězil Jahn (24,2), ve vrhu koulí (10,80) a disku (32,99 m) Střelec a v oštěpu Beneš (44,12).

1924 – Na VIII.Olympijských hrách v Paříži z klubu startovali: v hodu oštěpem Josef Svoboda- Tuřanský, 100 m Bohuš Fleischer, a Antonín Svoboda-Tarzan, v pětiboji Antonín Svoboda- Tarzan. Do klubu přišel Jaroslav Vykoupil, závodník, trenér a funkcionář.

11.října 1924 pořádala Moravská Slavia na závodní dráze v Pisárkách Lehkoatletický mítink. Závodníci Bohuš Fleischer, Jaroslav Vykoupil a Svoboda se měli pokusit o překonání čsl. rekordu v běhu na 300 yardů a 300 metrů. Začátek mítinku, byl stanoven na 14,30 hodin. Jaroslav Vykoupil vytvořil v běhu na 300 yardů nový čsl. rekord časem 33,4 vteřin (dosavadní rekord byl 33,8 vteřin) a v běhu na 300 metrů porazil v rekordním čase 37,2 vteřin výborného Bohuše Fleischera (38,4). V závodě na 200 metrů zvítězil Jahn (24,2), ve vrhu koulí (10,80) a disku (32,99 m) Střelec a v oštěpu Beneš (44,12).

1925 – vedení klubu se ujal rada Evžen Brož.

26.dubna 1925 překonal v Brně Josef Svoboda-Tuřanský, *21.02.1902 Tuřany, 03.10.1940 Brno, čs. rekord ve vrhu  koulí výkonem 13,36 m.

17.května 1925 zaběhl v Brně Jaroslav Vykoupil čs.rekord na 400 m časem 52,0 s. Rekord překonal ještě časy a v letech: 51,8 (Praha 31.05.1925), 51,2 (Trnava  30.08.1925), 51,0        (Brno 13.06.1926), 50,8 (Brno 07.10.1928), 50,8 (Brno 25.07.1929).

1925 zaběhl Bohuš Fleischer čs.rekord v běhu na 500 m časem 1:08,0 min.

5.září 1926 se konalo na stadionu Moravské Slavie v Pisárkách první mezistátní utkání v atletice v Brně. V prvním mezistátním utkání v atletice, které se konalo v Brně, porazili muži ČSR reprezentanty sousedního Rakouska vysoko 58,5:25,5 před více než 4 tisíci diváky. Vynikli zejména brněnští běžci Viktor Strniště, který při svém vítězství na 1 500 m vytvořil i nový čs.rekord 4:03,8, a Vilém Šindler, který po vítězství na 800 m v novém čs.rekordu 1:56,1 zvítězil i na 400 m (51,7). První mezistátní utkání žen se v Brně uskutečnilo až po 2. světové válce v roce 1946.

1926první atletka oddílu, která se zapsala do listiny světových rekordů (oštěp 800 g Vidláková Marie výkon 32,56 m), mezinárodní utkání atletů ČR-Rakousko atletky, Moravské Slavie dobývají mistrovský titul v soutěži družstev

26.června 1927 překonal v Brně Josef Svoboda-Tuřanský čs. rekorddisku výkonem 43,13 m.

4.září 1927 brněnský rozhlas uskutečnil poprvé v ČSR přímý rozhlasový přenos z lehké atletiky – z mezistátního utkání mužů ČSR – Itálie, které se konalo na hřišti Moravské Slavie v Pisárkách. Hlasatelem Radiojournalu v Brně byl Jan Liška, při přenosu s ním spolupracovali atletičtí odborníci z Moravské Slavie prof. František Majda a redaktor Valtr Koch. Kuriozitou bylo 14 nezdařený „ulitých“ startů. Před návštěvou asi 6 tisíc diváků zvítězili čs. reprezentanti po dramatických bojích nejtěsnějším výsledkem 68,5:67,5 bodům.

5.června 1928 zaběhl v Brně Jaroslav Vykoupil čs. rekord na 300 m časem 35,7 s.

1.července 1928 zaběhla v Praze atletka Moravské Slavie Brno Ludmila Sychrová, *07.01.1904 Bořitov u Černé Hory, 19.03.1996 Brno, světový rekord v běhu na 80 m překážek časem 12,2 s.

15.září 1928 překonal v Praze Jaroslav Mrtýnek čs.rekord ve výšce výkonem 187,5 cm

1928 – Do klubu přišel z AC Sparty Praha, košický rodák, vytrvalec Jozef Koščak. Na IX. Olympijských hrách v Amsterdamu z klubu startoval Jaroslav Vykoupil /100, 200, 400 a štafetě 4×100/ a Jozef Koščak na 5 km.

1929 – Moravská Slavie mistrem ČSR v atletice dorostu

14.července 1929 v Praze zaběhla Zdeňka Smolová čs. rekord na 100 m časem 13,0 s.

31.srpna 1929 zaběhl ve Varšavě Jozef Koščak čs. rekord v běhu na 5 km časem 15:14,8 min.

28.října 1929 se konal k 11. výročí vzniku ČSR pod názvem “Hold vlajce” První hvězdicový běh štafet. Účastnilo se 45 štafet se 600 běžci. Startovalo se ze čtyř předměstí-Žabovřesk (od kapličky), Židenic, Pisárek a Husovic, cíl byl u Besedního domu. Zvítězila štafeta Moravské Slavie. Slavnostní závěr s projevem starosty Brna Karla Tomeše se konal na Lažanského náměstí. Pohár pro vítěze věnoval brněnský deník Moravské Slovo. Štafety podle kategorií (atleti, vojsko, fotbalisté s házenkáři a ostatní členové tělocvičných jednot) si trasy losovaly. Dorostenci a studenti středních škol běželi dvě zkrácené trasy (od Králova Pole a od techniky na Veveří). Hvězdicové běhy se těšily oblibě na přelomu 20. a 30. let. a představovaly určitou formu slavnostních sportovních akcí pro širší okruh účastníků. Další ročníky “Holdu vlajce” se konaly i v následujících letech. Ještě po 2. světové válce se obdobný masový hvězdicový běh uskutečnil při 1. ročníku Běhu Lužánkami v roce 1946.

31.května 1930 uspořádal lehkoatletický odbor SK Moravská Slavia (31.5.-1.6.1930), Lehkoatletické hry středoškoláků ČSR v Brně. Účast na těchto lehkoatletických závodech o mistrovství ČSR a stříbrný věnec Lidových novin přislíbylo přes 200 žáků z 28 přihlášených středních škol. Studenti gymnázia v Trnavě, obchodní akademie v Berouně, studenti učitelského ústavu ve Znojmě, studenti obchodní akademie v Brně, studenti III. reálného gymnázia v Brně. Poprvé na stadonu v Pisárkách bylo použito elektrického rozhlasu fy Phillips.

31.srpna 1930 zaběhl ve Vídni Zdeněk Jahn čs. rekord na 100 m časem 10,8 s.

1930 – SKMS získala první místo v klubové soutěži mistrovství ČSR mužů

13.září 1930 se konalo na stadionu Moravské Slavie v Pisárkách Mezistátní utkání v atletice mužů ČSR-Polsko. Také ve třetím mezistátním utkání v Brně zvítězili atleti ČSR 83:73, přihlíželo kolem 5 tisíc diváků, kteří viděli i 4 nové čs. rekordy. K vrcholům utkání, rozloženého poprvé na dva dny, patřily zejména dva nové vrhačské rekordy pražského atleta Františka Doudy (později světového rekordmana v kouli), který zvítězil rekordními výkony v kouli 14,98 m a disku 45,67, a další rekordy a vítězství sprintera Engela na 100 m časem 10,8 s a skokana Hoffmana do dálky 712 cm. Ozdobou utkání byl i start vynikajícího polského vytrvalce Kusocińského, který v běhu na 5 000 m s přehledem porazil populárního brněnského vytrvalce “Barašku” Koščaka, a obsadil 2. místo na 1 500 m.

4.října 1931 při mezistátním utkání ČSR – Rakousko v Pisárkách československý reprezentant dr. František Douda, *23.10.1908 Lhota Samoty u Plané nad Lužnicí, 15.01.1990, (SK Slávia Praha), překonává světový rekord ve vrhu koulí výkonem 16,04 m. Ve čtvrtém mezistátním utkání konaném v Brně měli muži ČSR stejného soupeře jako v prvním, tedy atlety Rakouska, které opět porazili, tentokrát v poměru 71,5:52,5. Vynikající výkon podal i brněnský vytrvalec a závodník Moravské Slavie Koščak, který s přehledem zvítězil na 5 000 m časem 15:49 min. Bylo to poslední mezistátní utkání atletů v Brně před 2. světovou válkou. Další se konalo až v roce 1955, mezistátní utkání žen se uskutečnilo již v roce 1946.

31.června 1931 zaběhl v Brně čs. rekord Jozef Koščak na 3 000 m časem 8:44,6 min.

26.června 1932 zaběhl v Brně Jozef Koščak čs .rekord na 10 km časem 32:31,3 min.

1932 – vytrvalci SKMS (Koščak, Jurásek, Šťourač, Zoufal, Štaud a Mistera) získávají poprvé titul mistra ČSR družstev i jednotlivců v přespolním běhu.

7.června 1933 první start finského závodníka na brněnské půdě a byl jím oštěpař Suksi, který startoval na Mezinárodním atletickém mítinku, který pořádala Moravská Slavia na hřišti v Pisárkách. Mítink provázel déšť, vítr a chladné počasí a přesto jej sledoval přes tisíc diváků. Pořadatelům se podařilo získat do Brna úplný řecký polský a maďarský tým vracející se z  III. Masarykových her a jednoho Fina.

2.července 1933 zaběhl v Pardubicích Jan Slezáček čs. rekord na 10 km časem 32:27,4 min.

1.června 1933 dochází k dohodě mezi Čs. obcí sokolskou – Čs. atletickou amaterskou unií a na základě toho je atletický odbor Moravské Slavie citelně oslaben odchodem většiny svých nejlepších atletů do sokolských jednot.

27.května 1934 překonal v Brně Richard Plch čs. rekord na 200 m přek. časem 26,4 s.

16. a 17.června 1934 se konaly na stadionu Moravské Slavie v Pisárkách Přebory čs. atletů-juniorů na dráze. Tento šampionát byl poprvé pořádán v Brně.

14.dubna 1935 uspořádala Moravská Slavia Mistrovství ČSR v lesním běhu. Start běhu byl na hřišti Moravské Slavie v Brně-Pisárkách před hlavní tribunou. Běželo se 300 m na dráze, vyběhlo se východem u střelnice, běželo se okolo restaurace přes můstek a lískoveckou silnicí na lesní cestu vedoucí k myslivně. Na křižovatce s cestou na Kamenný vrch serpentinou nahoru doleva až na křižovatku s cestou vedoucí do Nového Lískovce. Tam se odbočilo vpravo po šikmé pěšině k myslivně. Až sem trať stále stoupala. Výškový rozdíl byl 160 m, délka tratě tohoto úseku byla 2 700 m. Před myslivnou vedla trať vpravo po hřebenu. Na konci hřebene odbočili ostrým úhlem vlevo, prudce dolů až k potůčku a po stezce vedoucí k silnici do Kohoutovic. Před silnicí se odbočilo doprava na lesní cestu, která vedla po svahu až k sáňkařské dráze, kterou proťala. Odtud vedla trať dolů na cestu ke kolotočům, okolo restaurace na hřiště vchodem u střelnice. Kde se doběhlo 300 m na dráze. Cíl byl naproti tribuně. Trať byla dlouhá 5 300 m.  26 startujících, všichni doběhli.

19.září 1935 v Brně Jan Koreis překonal čs. rekord ve skoku o tyči výkonem 401 cm. Rekord překonal ještě 3x výkony v letech 390 (Vítkovice 03.09.1929), 396 (Brno 18.05.1930), 400,5 (Praha 08.07.1930).

1936 – Na XI. Olympijských hrách v Berlíně startovali závodníci Moravské Slavie Jan Koreis /tyč/, Karel Hoplíček /koule/ a Miroslav Vítek /koule, disk/

28.července 1937 zaběhl v Praze Tomáš Šalé čs. rekord na 2 000 m časem 5:37,7 min.

1937 – výbor je citelně oslaben tragickou smrtí Alfonse Franty ve sněhové lavině

1938 – atletika živoří a její činnost se opírá o několik závodníků (Šalé, Kosour, bratři Plchové, Hůrka, Žďárský, Bajer, Pospíšil)

21.května 1939 zaběhl v Brně Tomáš Šalé český rekord na 1 000 m časem 2:30,8 min.

23.srpna 1939 bylo SK Moravská Slavia oznámeno, že „pan vládní komisař zrušil usnesení města Brna o dlouholeté nájemní smlouvě pozemků (na kterých stál stadion v Pisárkách) a že vypovídá nájemní poměr k 31.prosinci 1939“.  SK Moravská Slavia se proti tomuto rozhodnutí odvolala, spor se táhl až do května 1940. SKMS jej vyhrála. Dostala náhradní pozemky v Králově Poli (bývalá cihelna) a 100 000,- korun.

1939 – oddíl měl jediného vynikajícího atleta Tomáše Šalého, ostatní byli osamoceni; rychle přibývá dorostenců, které vedl prof. František Klempa, zlepšovala se organizátorská práce zásluhou Lva Vašíčka, Tomáš Šalé vytvořil ČSR rekord v běhu na 1 000 m časem 2:30,6 min na podzim odchází Tomáš Šalé do Zlína. Družstvo dorostenců-vítěz dorostenecké ligy, rozšíření dráhy na šestiproudou a na podzim vyhnání nacisty.

1940 – přechod atletů Vysokoškolského sportu Brno do Moravské Slavie V polovině roku je klub bez hřiště, začíná hostování na stadionu Sokola Brno I. začíná se trénovat na novém stadionu v Králově Poli

25.září 1940 Souboj o atletické prvenství Brna. Atletické derby Brna Sokol Brno I.- Moravská Slavia se konalo na stadionu Sokola Brno I., začátek v 17.00 hodin. Vítězem se stali atleti Moravské Slavie, kteří pokořili zástupce Sokola Brno I. pouze o tři body (59:56). Výsledky: 100 m: Paráček (MS 11,1), Zacha (MS 11,2 ), Bilík (SBI, 11,9) 400 m: Vaníček (MS 52,8), Majda (MS 53,0), Heyduk (SBI 53,7) 110 m přek: Friedl (SBI 16,7), Vlček (MS 17,5), Čižmář (SBI 17,8) 800 m: Hála (MS 2:04,3), Volejníček (MS 2:04,8), Náprstek (2:05,1) 3 000 m: Sychra (MS 9:23,4), Vaněk (MS 9:33,1), Pátek (SBI 12:41,2) štafeta 4x100m: Moravská Slavia (Paráček, Doupovec, Zacha, Majda; 44,6), Sokol Brno I. (Kozák, Pergler, Bilík, Buček; 46,6) koule: Vítek Jaroslav (SBI 14,32), Vítek M. (SBI 14,07), Kantůrek (MS 12,90) disk: Vítek Jaroslav (SBI 42,65), Vítek M. (SBI 42,05), Kryl (MS 38,24) oštěp: Adámek (SBI 56,58), Plch R. (MS 52,38), Klempa (MS 50,49) dálka: Pergler (SBI 653), Poidinger (MS 650), Buček (SBI 633) výška: Valoušek (SBI 175), Roztočil (SBI 170), Cládek a Poidinger (oba MS 170) tyč: Hlavoň (SBI 330), Barák (MS 320), Chládek (MS 300) a Vlašánek (SBI 300) olympijská štafeta (běh na 800-400-200-100 m): Moravská Slavia (Volejníček, Vaníček, Zacha, Doupovec; 3:40,7), Sokol Brno I. (Náprstek, Buček, Pergler, Kozák; 3:46.3). Způsob bodování: (5:3:1 body) štafeta: (5:3 body).

3.listopadu 1940 brněnští atleti zakončili sezónu podzimním lesním během napříč pisáreckými lesy první listopadovou neděli. Start byl naplánován na 10,30 hodin na hřišti pořadatelského klubu SK Moravská Slavia, zde byl zárověň umístěn i cíl. Trať dlouhá 4000 m byla určena pro registrované vytrvalce i pro nováčky a dále pak pro brněnské boxery-amatéry. Na kratší trati (1800 m) se utkali dorostenci i dospělí sprinteři, vrhači a skokani. JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY: vytrvalci:1. Šalé (9:58,3; Baťa Zlín), 2. B. Zeman (Židenice), 3. Elsner (10:27,1; SK Moravská Slavia), 4. Sychra (SK Moravská Slavia), 5. Balvín ml. (SK Moravská Slavia), 6. Kolář (SK Moravská Slavia), Kroupa (SK Moravská Slavia). Nováčci: 1. Lauterbach (SK Moravská Slavia), 2. Kalaš, 3. Smažík, 4. Dvořák. Rohovníci:1. Vykydal (Olympia Brno), 2. Putna (Žižka). Dorost (1800m):1. Berka (SK Moravská Slavia). Sprinteři: 1. Růžička (SK Moravská Slavia).

1941 – přechod atletů Sokola Brno I do Moravské Slavie. Mirko Paráček se stává mistrem ve sprinterském trojboji. Moravská Slavia se stává mistrem ligy.

4.května 1941 Antonín Vaněk vyhrává Běchovice, velký úspěch moravské atletiky, kdy po dlouhých letech vyhrál brněnský závodník a vůbec po prvé vyhrála Moravská Slavia závod družstev v sestavě Vaněk (1), Kosour (5), Balvín Vlastimil (12).

1.července 1941 byly na závodech v Praze na Strahově při „Sprinterském trojboji“ o cenu Národní Politiky použity startovní bloky. Pochopitelně, že měli trošku jinou podobu než dnešní bloky a byly pro škvárou dráhu. Před tímto datem si sprinteři dělali do škváry „jamky“ ze kterých se startovalo.

23.května 1942 se konají první závody na novém hřišti Moravské Slavie v Brně- Králově Poli. Prvním vítězem se stává Antonín Vaněk na 3 000 m v čase 9:23,2 min. Hlediště pojme v té době zhruba 15 000 diváků. Celé hřiště bylo v obtížných podmínkách okupace vybudováno za jediný rok.

8.srpna 1942 se poprvé běžel v Brně při Letních závodech Moravské Slavie běh na 3000 m překážek zvítězil domácí závodník Bohumil Kosour v čase 10:08,1.

13.srpna 1942 v Praze Mirko Paráček překonal český rekord ve sprinterském trojboji (60-100-200) výkonem 2 645 bodů /6,9-10,8-22,2/.

31.října 1942 v Brně zaběhl Antonín Vaněk čs.rekord na 20 km na dráze 1:09:42,2 hod.

1943 – atleti Moravské Slavie stávají se mistry ve všech soutěžích (s jedinou výjimkou běhu maratónského), byli mistři v mužích, ženách, dorostencích i dorostenkách (kde jim patřily takřka všechny tehdejší rekordy) na dráze i v přespolním běhu.

19.srpna 1944 uspořádal z pověření České atletické amatérské Unie v Praze lehkoatletický odbor Moravské Slavie Brno na svém stadionu v Králově Poli I.ročník Velké ceny v běhu na 100 m. Tento závod byl doplněn těmito rámcovými soutěžemi:
muži: běh na 1 000 m, hod oštěpem, běh na 200 m překážek, štafeta 4×100 m, ženy: běh na 100 m. Pro vítěze závodu věnovala Hasičská záložna v Brně putovní pohár.

1944 – v druhé polovině roku se smí soutěžit jen v hranicích města, přestává se závodit, může se jen trénovat

15.dubna 1945 se konal na stadionu Moravské Slavie v Kr. Poli závod v chůzi muži na trati 5 km a dorostenci na trati 3 km.

26.dubna 1945 jsou z Brna vyhnáni Němci. Město je opět svobodné. SKMoravská Slavie  se rozhoduje nevrátit do Pisárek, ty jsou přiděleny vojsku a vysokoškolákům.

23.září 1945 uspořádala Západomoravská župa ČAAU v Brně na stadionu Moravské Slavie v Králově Poli Mistrovství Československa v běhu na 3 km překážek za účasti 13 závodníků z nichž 3 vzdali. Počasí příznivé, teplo, diváků jen asi 200. Výsledky: 1.Kosour (Moravská Slavia) 10:05,0, 2.Růžička  (Moravská Slavia) 10:53,7 3.Zubatý (SK Židenice) 10:55,0. Součástí závodu bylo i Mistrovství ČSR v trojboji žen /100 m-oštěp-výška/. Startovalo 8 závodnic. 1.Píšová (NSK Praha) 188 bodů /13,2-27,20-156/, 2.Vorlová (DTJ Brno) 120 bodů /13,7-23,03-135/, 3. Sedláčková (SK Slavia Praha) 117 bodů /13,7-26,38-125/.

1946 – Moravskou Slavii opouštějí nejdříve všichni Sokoli, po nich i vysokoškoláci

17.března 1946 se poprvé konal Běh Lužánkami patří k nejvýznamnějším tradicím brněnské atletiky. Je nejstarším nepřetržitě konaným atletickým závodem v Brně a je považován za tradiční zahájení atletické sezóny – v tomto směru vystřídal Běh Brnem, který zanikl o 2 roky později (1948).

1947 – sportovní výkony nejsou nijak zvlášť mimořádné

4.dubna 1948 se konal 22.ročník Běhu Brnem. Tradiční závod se stal soubojem běžců dvou brněnských oddílů Sokola Brno I a pořádající Moravské Slavie. Pošesté za sebou (1936–1938, 1946–1948) zvítězil Tomáš Šalé (SBI) v čase 19:22 před oddílovým kolegou Petříkem a Malým (MS), další dvě místa obsadili maratónci Růžička (MS) a Fiala (SBI), 6. Kadlec (MS). Startovalo pouze 15 běžců – nejnižší počet v historii závodu. Téměř osm minut za vítězem doběhl veterán Šlezinger, který absolvoval všech 22 ročníků (1920–1938, 1945–1948). Tímto ročníkem skončila nejen tradice nejstaršího běžeckého závodu v Brně, ale nadlouho i existence jejího pořadatele, nejstaršího českého sportovního klubu Moravské Slavie, který byl jako “buržoazní” zrušen (obnoven až v r. 1965). K pokusu o vzkříšení Běhu Brnem došlo až v roce 1970.

31.květnu 1948 ukončuje svoji činnost tzv. akční výbor, který po únorových událostech 1948 vede SK Moravská Slavia. Sjednocovací proces tělovýchovy se projevuje v názvu klubu – od poloviny roku je změněn na Sokol Moravská Slavia. Sílí kritika minulosti Moravské Slavie, které je vytýkáno že je buržoazním klubem. To pokračuje i v následujícím roce 1949. Vedení celé Moravské Slavie musí čelit pokusům o znevážení jména klubu. V atmosféře konce 40. let nemá sílu na to, aby další existenci slavného klubu ubránilo. Je mu nařízeno sloučení s GZ Královo Pole a převedení veškerého členstva a majetku. Tím de facto Moravská Slavia na dlouhých 15 let zaniká.

9.prosince 1965 se v sále Starobrněnského pivovaru obnovuje Moravská Slavia.

22.února 1966 se koná slučovací schůze se Slovanem Staré Brno, nová jednota přijímá název TJ Moravská Slavia Brno. Stadion na Vojtové ulici. Zásluhou Richarda Plcha se obnovuje činnost atletického oddílu.

1967 – Lehkoatletický oddíl má 55 členů, z toho 40 mladých nadějí. Družstva zatím v soutěžích přihlášena nejsou, ale v jednotlivcích obesílány ve všech kategoriích přespolní běhy, atletické středy a okresní přebory na dráze

1968 do oblastního přeboru přihlášeno družstvo mužů Moravské Slavie

1969 – Muži obsadili v župním soutěži družstev 3.místo. O tento úspěch se přičinili nejvíce sprinteři, kteří patřili k nejlepším v soutěži.

1971 – Družstvo mužů posílil ze Zbrojovky Brno vrhač Milan Mach. V župním přeboru startovalo družstvo mladších dorostenek.

1972 – Mimo družstva mužů startovalo v krajské soutěži i družstvo mladších dorostenců

1973 – Ladislav Šoustar zaběhl 100 m za 10,6 s a 400 m za 49,6 s

1974 – Josef Šoustar vybojoval titul mistra ČSSR v kategorii mladšího dorostu v běhu na 800 m, Jaromír Vykydal zaběhl 110 m překážek za 15,2 s

1975 – Družstvo mužů posílil ze Zbrojovky Brno kladivář Ivan Strážnický.

1977 – vytrvalec Josef Grossmann se zúčastnil v Ostravě 24 hodinového běhu na dráze a uběhl 225 km a zvítězil v kategorii veteránů.

1978 – příchod vrhačů ze Zbrojovky Brno /Jílek, Bartoněk, Rudolf/

31.prosince 1979 byl uspořádán První ročník Silvestrovského běhu Moravské Slavie Brno, který zorganizovali vytrvalci pořádajícího klubu a u jeho zrodu byli bratři Zíkové, Nosek, Kašpar, Karpíšek, Zouhar, Sekanina, Moravčík a trenér František Nemetz a až do roku 2000 se běhalo na stejném šestikilometrovém okruhu s tím že vytrvalci běželi tuto trať dvakrát a museli absolvovat při průběhu do druhého kola stoupání od garáží přes kamennou kolonií kde byla asi 200 m cílová rovinka a opět neúprosné stoupání mezi zahrádkami. První závod byl vyhlášen pro kategorii neregistrovaných, dorostenců a vytrvalců. Hned v následujícím roce byl závod rozšířen o žákovské kategorie a veterány. Žáci běhali trať 300 m a veteráni jeden krát 6 km. V následujícím roce byla trať žáků prodloužena na dvojnásobek. V roce 1982 se na startu poprvé sešly i ženy.  Na závodech startují nejen atleti, ale i sportovci z jiných odvětví jako jsou orientační běžci, triatlonisti, fotbalisté, basketbalisté ale i jen zájemci z našeho sídliště, kteří mají rádi pohyb. Závod se konal vždy 31.12. pouze v roce 1980 byl uspořádán 27.12. Předchozích 22.ročníků mělo start a cíl na Červeném kopci před budovou LDN (léčebnou dlouhodobě nemocných). Při pořádání jsme zažili různé rozmary počasí hodné Silvestra. Slunečné počasí s teplotou +10 stupňů, kdy závodníci vyběhli v trenýrkách až po mrazy a náledí, kdy byli závodníci navlečeni do šusťákovek a kulichů. Vždy ale vládla dobrá nálada a pohoda a atlety přišli povzbudit kamarádi vrhači a sprinteři, někteří i aktivně vyběhli. V poslední době se závodů účastní i členové místního zastupitelstva v čele se starostkou. Závod si několikrát vyzkoušel i bývalý hejtman Juránek. V roce 1999 zvítězil v hlavním závodě triatlonista Filip Ospalý. V lidovém běhu se proběhla i olympionička Šárka Kašpárková. Od roku 2001 je závod pořádán v Brně-Novém Lískovci. V současnosti je závod na tradičních tratích s tím, že prostor pod ulicí Plachty má již zpevněné cesty což zaručuje bezpečný průběh závodu. Od roku 1987 je běh memoriálem Richarda Plcha.

30.července 1980 uspořádali atleti Moravské Slavie Brno první ročník atletického mítinku s hodinovkou na dráze. V roce 2009 se uskutečnil ve středu dne 23.září 25.ročník. V historii se nekonal závod 5x a to v letech 1989, 1992, 1993, 2001 a 2005. První čtyři ročníky se konaly na stadionu VAAZ v Pisárkách, pak dva ročníky na vlastním stadionu na Vojtové, poté tři ročníky na stadionu Zetoru Brno na Gajdošové, v roce 1991 se závod konal na stadionu Pod Palackého vrchem, pak opět čtyřikrát na Vojtové v letech 1999 a 2000 opět na stadionu Pod Palackého vrchem. Od roku 2002 se závod koná na stadionu Moravské Slavie ve Vojtové ulici. Ženy se poprvé objevují na startu až od 8.ročníku v roce 1987. Rekord mítinku drží domácí závodník Pavel Baběrád výkonem 18681 m z roku 1997 v ženách rovněž domácí závodnice Ivana Martincová výkonem 15880 m z roku 2003. Nejvíce vítězství vybojoval domácí závodník Dan Orálek 4x (2006, 2007, 2008, 2009), 2x zvítězili : Jaroslav Kocourek (1981, 1982), Miroslav Nosek (1983, 1984), Jiří Klement (1985, 1986), Pavel Baběrád (1997, 1999), Luděk Hudák (1994, 2002). V ženách 4 vítězství dosáhly dvě závodnice Dana Ellingerová (1988, 1990, 1991, 1994) a Ivana Martincová (2003, 2004, 2006, 2008), 2x zvítězila Alžběta Koukalová (1998, 1999). Od roku 1994 se mítink koná až po prázdninách v zářiových termínech výjimka byla pouze v roce 1995 (říjen) a 2006 (listopad-na dráze po pokládce umělého povrchu),  od roku 2007 se koná 10 dnů po Brněnské 25, tedy ve druhé polovině září. Od roku 2008 jsou výsledky měřeny pomocí čipů firmou ChampionChip CZ. Od roku 2010 je součástí Letního běžeckého poháru.

1980 – Mimo družstva mužů startovalo v krajském přeboru i družstvo mladších dorostenců

1981 – družstvo mužů soutěží v krajském přeboru II.třídy a bojuje v kvalifikaci o vyšší soutěž

1982 – posílení družstva o atlety Sokola Žabovřesky, okolo trenéra Nemetze se vytvořila silná skupina běžců

1983 – Ladislav Zouhar překonal klubovní rekord v běhu na 10 km časem 31:28,8 min.

1984 – Tomáš Rusek uběhl maratónskou trať v čase 2:22:36 hod.

1986 – Petr Beneš překonal klubovní rekord v běhu na 1 500 m časem 3:52,76 min.

10.listopadu 1987 sloučení s Dopravním podnikem města Brna, název TJ Moravská Slavia DPm Brna

1988 – Tomáš Rusek startoval na mistrovství světa v silničním běhu na 100 km, kde skončil na 8.místě. Dále startoval na mistrovství Francie v běhu na 100 km a obsadil 3.místo. Postup družstva mužů do krajského přeboru I.třídy. Od tohoto roku je pravidelně opět vydávána klubovní ročenka atletického oddílu Moravská Slavia

26.února 1988 se konala k 80.výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno přátelská beseda všech žijících bývalých i současných atletů od 17,00 hod. v hale TJ na Koněvové (nyní Vídeňské) ulici  č. 9 na Starém Brně. Program:

  1. Zahájení předsedou oddílu
  2. Zdravice hostů
  3. Slavnostní projev přednesený prof.Františkem Klempou
  4. Vzpomínkové pásmo býv. závodníků
  5. Přátelská beseda

1989 – zahájení rekonstrukce dráhy a sektorů na Vojtově ulici. Posílení družstva o závodníky Vojenské akademie. Z Olomouce přichází kladivář František Valíček

24.února 1989 se konalo první setkání atletů „seniorů“ Moravské Slavie Brno. Popud k tomu dali sami atleti senioři, kterým se velice líbilo setkání organizované oddílem k 80.výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno dne 26.2.1988. Vyjádřili to nejlépe tím, že ne až za 5 let se opět sejdeme, ale už za rok a pak nejlépe každý rok. Organizování se ujal prof. František Klempa, pak tato tradiční setkání organizoval spolu s L. Zouharem a po smrti prof. Klempy organizaci setkání převzal Ladislav Zouhar úplně. Z počátku byla setkání dvakrát ročně, v letech 1989-2002 (jaro, podzim) a pak se od roku 2003 již tradičně ustálila pouze na jarní setkání. Když bylo organizováno setkání atletů Moravské Slavia v rámci 5 letých oslav založení pak se setkání seniorů stalo součástí této akce. V roce 2002 bylo setkání spojeno s vyhlašováním III.ročníku memoriálu Františka Vrbky staršího v hodu kladivem.  Setkání se konají pravidelně již přes 20 let.

29.srpna 1990 uspořádala Moravská Slavia atletický mítink na nově zrekonstruované škvárové dráze. Jelikož byla v provozu pouze dráha a sektory teprve připraveny na položení umělého povrchu, uspořádány pouze běžecké disciplíny a vrh koulí.

1990 – Michael Nejedlý získal po dlouhé době pro klub medaili, a to na halovém Mistrovství ČR v běhu na 1 500 m. Na podzim Michael Nejedlý odchází do Dukly Praha, později startuji za SSK Vítkovice. Ing.Milan Krčma započal trénovat a vést mládež, převážně žactvo

1.prosince 1990 uspořádaly atletky Geotestu Brna a muži Moravské Slavie Brno I. ročník Mikulášského běhu. Trať vedla ze Starého Brna do Pisárek a zpět a měřila 6 500 m. Start a cíl na ulici Kamenná. Zvítězil daniel Orálek z Techniky Brno.

1991 – v soutěži máme nejen družstvo mužů, ale po delší době i starší žáky a žákyně

1992 – od 5.března opět název SK Moravská Slavia Brno. Mládežnická družstva rozšířena o družstvo mladších žáků a žákyň. L. Zouhar startoval ve Francii v Bretani na ultravytrvaleckých závodech kdy po dobu 12 dnů se překonala vzdálenost 500 km

12.února 1993 vzniká Atletický klub Moravská Slavia Brno jako nositel atletických tradic Moravské Slavie a přejímá členskou základnu a majetkové vybavení včetně podílu na stadionu. Krize mateřské SK Moravská Slavia Brno vyvrcholila začátkem roku 1993 jejím rozpadem a delimitací majetku.

6.března 1993 uspořádala AC Moravská Slavia Brno na tratích v Brně Řečkovicích v Zamilovaném hájku MMaS v přespolním běhu.

13.března 1993 uspořádala AC Moravská Slavia Brno na tratích v Brně Řečkovicích v Zamilovaném hájku MČR v přespolním běhu na kterém startovalo 465 závodníků.

1993 – zásluhou Zuzany Krčmové je opět vedena atletická kronika

1994 – do klubu se z Vítkovic vrací odchovanec klubu Michael Nejedlý. Po mnoha složitých jednání s SK MS-fotbal byla na základě delimitačního protokolu uzavřena dohoda o spoluvlastnictví pozemků a dohoda o užívání mezi fotbalisty a atlety. Atletika /ACMS/ je spolumajitelem ideální 1/3 pozemků stadionu na Vojtově ulici.

1995 – postup družstva mužů do II.národní ligy. Michael Nejedlý vítězí na MČR v běhu na 3 km překážek nejlepším časem dosaženým při mistrovství. Nejedlý se stal halovým vicemistrem v běhu na 3 000 m a 1 500 m. Startoval na mistrovství Evropy v krosu v Anglii. Byla zahájena družební utkání mládeže s SK Čtyři Dvory České Budějovice. Zapsáno do katastru nemovitostí, že AC Moravská Slavia je spoluvlastníkem ideální 1/3 pozemků stadionu na Vojtové

27.dubna 1996 se koná v Brně Družební utkání mládeže v atletice AC Moravská Slavia Brno s SK Čtyři Dvory České Budějovice. Akce probíhá 2x do roka, na jaře v Brně a na podzim v Českých Budějovicích. První ročníky organizoval Ing.Krčma. Vůbec první utkání mládežníků těchto klubů se konalo ve dnech 7.10.-8.10.1995 v Českých Budějovicích a trvá nepřetržitě až do dnešních let, výjimkou byly roky 2007, 2009 kdy nejelo naše žactvo na podzim do Českých Budějovic.

1996 – postup družstva mužů do I.atletické ligy. Obhajoba mistrovského titulu Michaela Nejedlého v běhu na 3 km překážek. Reprezentace ČR M. Nejedlého a jeho vítězství v běhu na 3 000 m přek. při soutěžích Evropského poháru v Lisabonu. Nejedlý reprezentuje na MS v krosu v JAR. Dorostenec Tomáš Krčma získal na mistrovství ČR v běhu na 2 km překážek bronzovou medaili. Na jaře přišel do klubu z AAC Brno vytrvalec Pavel Baběrád. Na podzim do klubu přestoupil z Techniky Brno vrhač Jiří Vrabel, z Metry Blansko Luboš Stloukal-mílař a ze Žďáru Jan Dvořák-překážkář.

1997 – Michael Nejedlý po třetí za sebou získal mistrovský titul v běhu na 3 km překážek. Družstvo mužů vyhrálo sk.“C“ I.atletické ligy a v kvalifikaci o extraligu skončilo na 4.místě ze 6-ti. Po dlouhé době jsme měli v soutěži družstvo žen a obsadilo ve skupině Morava střed II.ligy. Za družstvo startují cizinci: ze Slovenska chodecký reprezentant Štefan Malík, tyčkař Daniel Preihoda a exotický sprinter z Angoly José de Almeida Cláudio, který momentálně žije a pracuje v Brně. Dorostenec Tomáš Krčma získal stříbrnou medaili na halovém mistrovství ČR v běhu na 3 km. Na jaře do klubu přišli z TJ JE Dukovany Pavel Beroun-překážkář, ze Sportovní školy Josef Janda-trojskokan, Michal Suchý-oštěpař, Daniel Chlup-trojskokan, Lukáš Klíma-vícebojař, v listopadu Michael Nejedlý přestupuje do AC Kladno a ve stejném termínu posílil klub nejlepší jihomoravský diskař Milan Čelouch z AAC Brno ze Sportovní školy posílil družstvo trojskokan, výškař a dálkař Radim Helán

24.října 1998 se uskutečnilo slavnostní setkání členů a příznivců klubu k 90. výročí založení atletiky v našem klubu. K tomuto výročí vydány Historické tabulky. Mezi hosty byli přítomni i předseda Českého atletického svazu Ing. Karel Pilný a 1. náměstek primátora města Brna Ing. Milan Šimonovský. Součástí oslav bylo i vyhlášení nejlepších atletů v historii klubu

1998 –  Lukáš Klíma vybojoval zlatou medaili na halovém MČR juniorů ve skoku dalekém a trojskoku a bronz v halovém sedmiboji. Na MČR juniorů na dráze získal Lukáš Klíma zlato v trojskoku, stříbro v dálce a bronz v desetiboji. Klub uspořádal mezistátní utkání Čechy- Morava-Slovensko žáků. Dále jsme byli pověřeni uspořádáním Mistrovstvím Moravy a Slezska mužů na dráze. Družstvo mužů ve sk.“C“ I.atletické ligy obsadilo 2.místo za Vítkovicemi a v dvoukolové kvalifikaci o extraligu skončili na 3.místě. Ženy soutěžili ve II.lize a umístili se v horní polovině tabulky sk. Morava. Mladší žákyně si vybojovali účast v oblastním finále jižní Moravy. Do klubu na jaře přestoupil z Techniky Brno Daniel Orálek, běžkyně Ivana Martincová z VSK Univerzita Brno. Na podzim přišel z ARC Brno čtvrtkař Miloslav Peleška

1999 – ČAS nás podruhé za sebou pověřil uspořádáním mezistátní utkání Čechy-Morava-Slovensko žáků Reprezentační starty závodníků klubu • Jiří Křehula, Mistrovství světa závodníků do 17 let 5.místo výška 210 cm Mezistátní utkání juniorů Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko- ČR v Budapešti, výška 5.místo 200 cm • Lukáš Klíma , Mezistátní utkání juniorů Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko-ČR v Budapešti, trojskok 2.místo 14,68 m • Ondřej Petr, Mezistátní utkání Čechy-Morava-Slovesko, hod kladivem 5.místo 39,47 m Klub uspořádal mezistátní utkání Čechy-Morava-Slovensko žáků. Uspořádali jsme městský přebor na dráze v kategorii dospělých, juniorů a dorostu. Lukáš Klíma získal na MČR juniorů zlatou medaili v trojskoku za výkon 15,01 m. Ivana Martincová získala zlatou medaili v silničním běhu. Filip Klvaňa překonal rekord Moravy a Slezska v běhu na 300 m časem 33,8 s. Jiří Křehula překonal rekord Brna ve skoku vysokém dorostenců v hale 214 cm. Družstvo mužů suveréně vyhrálo sk.“C“ I.atletické ligy a v kvalifikaci o extraligu obsadilo 4.místo na jaře bylo družstvo posíleno příchodem závodníků Michala Žižky z SK Šenov, Jiří Křehula z SK Junior Brno, ze Sokola Brno Žabovřesky přišel Marek Vrbka, který za družstvo již startoval formou hostování od roku 1998 v soutěží startovala i družstva mladších a starších žáků a žákyň uspořádali jsme Přebor Brna na dráze v kategorii dospělých, juniorů a dorostenců. 1.září byl spuštěn projekt atletických kroužků při ZŠ Svážná v Brně Novém Lískovci ve spolupráci s BAČ line Sport a jeho zástupcem Petrem Punčochářem.

1999 – spuštění prezentace klubu na internetových stránkách www.mslavia.cz

2000 – reprezentační starty závodníků klubu • Jiří Křehula, Mistrovství světa juniorů v Chile 11.místo výška 205 cm Mezistátní utkání juniorů do 19 let ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovinsko v Olomouci výška 1. 216 cm • Miron Mutyaba, Mezistátní utkání juniorů do 19 let ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovinsko v Olomouci trojskok 2. 14,66 m zisk medailí z MČR zlatá : junioři hala výška Jiří Křehula 213 cm junioři dráha Jiří Křehula 208 cm junioři dráha trojskok Miron Mutyaba 14,81 m stříbrná maraton Ivana Martincová 2:50:05 min 100 km-silnice Pavel Baběrád 7:58:38 hod bronzová výška muži hala Jiří Křehula 215 cm půlmaraton Ivana Martincová 1:23:30 Filip Klvaňa překonal rekord Moravy a Slezska v běhu na 400 m časem 47,13 s. Uspořádán I.ročník Memoriálu Františka Vrbky st. v hodu kladivem. Soutěž družstev, muži již soutěží čtvrtý rok v I.atletické lize a potvrdili že máme stabilní a vyrovnaný kádr před sezónou družstvo posílil dálkař a trojskokan Miron Mutyaba z AAC Brno ze stejného klubu přišel mílař Karel Míček. Na podzim do klubu přišli z TJ JE Dukovany diskař František Krejčí, z AAC koulař Vít Drmola. Do TJ JE Dukovany se vrátil zpět překážkář Pavel Beroun

1.října 2000 se stala Ivana Martincová první brněnskou závodnicí, která vyhrála košický maratón časem 2:46:17 hod.

10.října 2000 uspořádala ZŠ Svážná, AC Moravská Slavia Brno a sportovní agentura Bač line sport setkání našich olympioniků v Brně Novém Lískovci. Z olympioniků byli přítomni: Soňa Bernardová (plavání), Bronislav Bechyňský (střelba), Renata Berková (triatlon), Pavel Buráň (cyklistika), Tomáš Dvořák (atletika-desetiboj), Zuzana Hlavoňová (atletika-výška), Martina Hudcová (plážový volejbal), Šárka Kašpárková (atletika-trojskok), David Kostelecký (střelba), Petr Málek (střelba), Filip Ospalý (triatlon), Martin Polák (cyklistika), Jana Rybářová (plavání), Jan Řehula (triatlon), Ján Svorada (cyklistika), Tereza Tobiášová (plážový volejbal).

2001 – reprezentační starty závodníků klubu • Jiří Křehula, Mistrovství Evropy juniorů na dráze Grosseto 2.místo výška 221 cm • Michal Schejbal, Mezistátní utkání ČR-Slovensko žáků zisk medailí z MČR zlatá : junioři hala výška Jiří Křehula 221 cm stříbrná sedmiboj muži Michal Žižka 5 407 bodů /7,28-712-13,21-204-8,57-396-2:45,71/ trojskok hala Miron Mutyaba 15,24 m maraton Ivana Martincová 2:52,39 hod výška dráha muži Jiří Křehula 219 cm bronzová 400 m hala Filip Klvaňa 47,38 s 1 500 m přek žáci Michal Schejbal 4:42,28 min Jiří Křehula překonal rekord České republiky v hale juniorů výkonem 226 cm. Před zahájením soutěží z klubu odešli Jiří Vrabel do VSK Univerzita Brno. Do klubu na jaře přišli z AAC Brno Vladimír Malý oštěpař, z RPG Brno vytrvalec Luděk Hudák, z AC Turnov vytrvalec Michal Balcar, z ACP Junior Brno sprinteři Jan Hlousek, Miroslav Korbička, dálkař a výškař Petr Lampart. Na podzim do klubu přišli z TJ Nový Jičín diskař Michal Krejčí a odešli Petr Lampart na vojnu do Dukly Praha a Michla Balcar se vrátil zpět do AC Turnov. Kladivář a býv. československý rekordman a reprezentant František Vrbka znovu začal závodit a přišel posílit naše družstvo mužů. Družstvo mužů obsadilo ve sk.“C“ I.atletické ligy 2.místo za Univerzitou Brno a ve finále MČR družstev o 7.-14.místo obsadilo 5.místo. 23 ročník Silvestrovského běhu Moravské Slavie Brno, který je memoriálem Richarda Plcha byl poprvé uspořádán na nové trati v Brně Novém Lískovci

2002 – reprezentační starty závodníků klubu • Kateřina Čechová, Mezistátní utkání ČR-Slovensko žákyň v Hodoníně 60 m 1.místo 8,10, 150 m 20,16 a 4.úsek ve štafetě 4×60 m • Miron Mutyaba, Mezistátní utkání mužů do 22 let Liberec trojskok 2.místo 15,36 m • Lubomír Procházka, Mezistátní utkání mužů do 22 let Liberec 100 m 6.místo 10,87 s, 1.úsek ve štafetě 4×100 m zisk medailí z MČR zlatá : muži hala trojskok Miron Mutyaba 15,65 m žákyně hala 150 m Kateřina Čechová 19,17 s žákyně 60 m dráha Kateřina Čechová 7,86 s žákyně 150 m dráha Kateřina Čechová 18,45 s stříbrná 60 m hala žákyně Kateřina Čechová 7,91 s trojskok dráha-muži do 22 let Miron Mutyaba 15,54 m 100 dráha dorostenky Kateřina Čechová 12,17 s bronzová 100 m dráha muži do 22 let Lubomír Procházka 11,03 s Na jaře jsme poprvé uspořádali Běh kolem Myslivny, který je součástí brněnského běžeckého poháru. Družstvo mužů ve sk.“C“ I.atletické ligy se na poslední chvilku probojovali do finále MČR družstev o umístění na 7.-14.místě a skončilo na mistrovství ČR na 14.místě. Poprvé v novodobé historii jsme měli přihlášeno do soutěž družstev „B“ družstvo mužů, které soutěžilo v divizi. V soutěži jsme měli opět družstvo žen ve II.lize a ve skupině Morava obsadilo 3.místo. V mládežnických soutěžích jsme měli družstvo mladších a starších žáků a žákyň.

V březenu 2003 Dan Orálek ukončil první část zpracování scanerem dodaného klubovního historického foto materiálu do elektronické podoby.

Sobotu dne 27.září 2003 se konalo v jídelně na Havlenové ulici č.16 slavnostní setkání atletů Moravské Slavie Brno všech generací pořádané klubem v rámci 95. výročí založení atletiky v Moravské Slavii. Na setkání se sešlo 58 účastníků všech generací. K tomuto výročí byly vydány Dlouhodobé tabulky AC Moravská Slavia Brno.

8.října 2004 uspořádala AC Moravská Slavia Brno ve spolupráci s agenturou Bač line sport a ZŠ Svážná v Brně Novém Lískovci setkání olympioniků s mládeží. Z olympioniků byli přítomni : Štěpánka Hilgertová (vodní slalom), Zuzana Hlavoňová (atletika-skok vysoký), Šárka Kašpárková (atletika-trojskok), Renata Berková (triatlon), Mirka Knapková (veslování), Filip Ospalý (triatlon), Milan Kadlec (dráhová cyklistika), Ján Svorada (silniční cyklistika), Svatoslav Ton (atletika-skok vysoký), David Jirka (veslování) – stříbrný z párové čtyřky.

Ve dnech od 21.června do 25.června 2005 se konala v Brně Letní dětská olympiáda mládeže. AC Moravská Slavia Brno byl pověřen uspořádáním atletických soutěží na stadionu Pod Palackého vrchem. Ředitelem atletických soutěží byl Mgr.Petr Punčochář. Soutěžilo 14 krajů, které mohli nominovat dva závodníky do disciplíny. Z našeho klubu reprezentovali jihomoravský kraj mladší žáci Jakub Lidmila 60 m, 150 a štafetě 4×60 m, Josef Reiter 60 m, dálka, štafeta 4×60 m, Matěj Menšík 800 m, Martina Olejníčková 800 m. Starší žák Tomáš Bělehrádek 1 500 m.

2.ledna 2006 byl oficielně zahájen provoz v novém objektu atletických šaten na Vojtové.

30.dubna 2006 uspořádala AC Moravská Slavia Brno I.ročník Běhu Novým Lískovcem. Závod proběhl na tratích po ulicí Plachty, vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo v areálu ZŠ Svážná.

1.listopadu 2006 Slavnostní předání atletické dráhy po rekonstrukci do provozu kdy na dráhu a sektory byl položen umělý povrch typ Polytan, vyjma rozběhu dálky a trojskoku na který byl o dva roky dříve položen umělý povrch Mondo.

Od roku 2007 soutěží družstvo žen Moravské Slavie v I.atletické lize.

16.září 2007 AC Moravská Slavia uspořádala 40.ročník brněnské pětadvacítky. Pořadatel 39.ročníků Sokol Brno-Žabovřesky již neměl zájem tento závod pořádat a tak se klub této akce ujal. Běželo se na nové trati se startem a cílem na stadionu ve Vojtové ulici.  Závodníci po uběhnutí jednoho okruhu po dráze stadionu se vydali po cyklostezce přes Pisárky směrem k Bystrci, dále údolím oddechu až ke staré dálnici a stejnou cestou zpět. Na startu se sešlo 70. závodníků a z  toho bylo 8 žen. Vítěz Daniel Orálek z pořádajícího klubu dosáhl času 1:23:53 hod. závod žen vyhrála rovněž domácí závodnice Ivana Martincová časem 1:40:24 hod.

26.září 2007 Měření časů pomocí čipů bylo poprvé na stadionu Moravské Slavie na Vojtové ulici použito při Morenda mítinku kdy hodinovka byla měřena pomocí čipů firmou ChampionChip CZ.

20.června 2008 první závodnice klubu, Erika Musilová, *03.06.1991, která startovala na chodeckých závodechdne 20.06.2008 na MČR dorostu v Praze na 5 km chůze na dráze časem 36:42,90 min. a vybojovala bronzovou medaili.

23.srpna 2008 družstvo mužů Moravské Slavie po 12 letech sestupuje z I.ligy ve které působilo v letech 1997-2008. V letech 1997 až 2002 družstvo bojovalo v kvalifikaci o postup do extraligy.

27.září 2008 v jídelně občerstvení Snopek v Brně na Havlenové ulici č. 16 od 11,00 hod. se konalo slavnostní setkání v rámci oslav 100. výročí založení atletiky v Moravské Slavii Brno. Přítomno bylo celkem 72 účastníků z toho 6 hostů. V rámci oslav byl vyhlášen atlet století Moravské Slavie ve kterém bodovalo 38 atletů v níže uvedeném pořadí je uvedeno prvních deset. Anketní lístek vyplnilo a odeslalo celkem 41 ze 418 oslovených, bylo uděleno celkem 2 035 hlasů.

1.     Nejedlý Michael                                  173,5

2.     Šalé Tomáš                                            170,0

3.     Smolová-Fleischerová Zdena       141,5

4.     Koščak Jozef                                         117,5

5.     Koreis Jan                                             114,5

6.     Hašek Eduard                                      111,0

7.     Martincová Ivana                             110,5

8.     David Jiří                                              103,5

9.     Paráček Mirko                                      96,5

10.   Sychrová-Hrazdirová Ludmila     91,0

Někteří respondenti stanovili pouze první 3 atlety, v mnoha případech bylo méně než 10 atletů. Při této příležitosti vyšla publikace, kterou sestavili Ladislav Zouhar a Ing. Jiří Topinka, s názvem 100 let atletiky v Moravské Slavii Brno (1908-2008).

Archiv města Brna vydal pro rok 2009 kalendář, pod názvem: „Velocípek, pačinka a nápalka aneb počátky sportu v Brně “ který obsahuje historické fotografie z různých sportů (sáňkování, lyžování, hokej, atletika, veslování, cyklistika, tenis, plavání, automobilový sport, kopaná, vzpírání a zápas, bruslení). Měsíc březen je věnován atletice a Moravské Slavii kde je fotografie z 1.závodů žen na našem území s popisem o těchto závodech a atletice v Moravské Slavii a městě Brně v jejich počátcích.

16.března 2009 bylo dáno do provozu nové doskočiště skoku vysokého které klub obdržel od Českého atletického svazu na podzim 2008. Výrobu krytu doskočiště si klub hradil ze svého rozpočtu.

4.dubna 2009 na valné hromadě ČAS konané v Nymburce byl Ing. Jiří Topinka z Moravské Slavie Brno zvolen do funkce předsedy ekonomické komise.

26.dubna 2009 byla při závodech pořádaných AC Moravská Slavia Brno na stadionu ve Vojtové ulici použita poprvé na tomto stadionu elektronická časomíra s videokamerou. Jednalo se o přátelské utkání dětí a mládeže. Účastníci: SK Čtyři Dvory České Budějovice, Centrum-DDM Ledeč nad Sázavou, Atletika Eurostroj ZŠ Dvorská Blansko, ASK Blansko,  ŠAK Židlochovice, Atletika DDM Kuřim, TZŠ Kuldova Brno a pořádající AC Moravská Slavia Brno. Celkem startovalo 103 závodníků. Měření časů pomocí čipů bylo poprvé na tomto stadionu 26.9.2007 při Morenda mítinku kdy hodinovka byla měřena pomocí čipů firmou ChampionChip CZ.

1.května 2009 uspořádala AC Moravská Slavia Brno na stadionu ve Vojtové ulici kvalifikační závody pro Olympiádu mladšího žactva. Účastníci: BYAC Brno, JAC Brno, TJ Sokol Přísnotice, AK Hodonín, ASK Blansko, ŠAK Židlochovice, VSK Univerzita Brno, TJ Lokomotiva Břeclav, Atletika DDM Kuřim a pořádající AC Moravská Slavia Brno. Vypsané disciplíny : 60 m, 800 m, 60 m přek. dálka, výška, kriketový míček, štafeta 4×60 m. Celkem startovalo 81 žáčků.

29.srpna 2009 družstvo žen po třech letech sestupuje do II.ligy

V roce 2009 na stadionu na Vojtové točila pořad Česká televize s názvem Akce sportovec v cyklu Tajné akce StB.

13.září 2009 se družstvo mužů po roční pauze opět vrací do I.ligy. V neděli dne 13.9.2009 si v Prolínací soutěži konané v Břeclavi zajistili v roce 2010 účast v I.lize družstev mužů.

11.listopadu 2009 byly spuštěny aktualizované stránky klubu www.mslavia.cz. Původní stránky byly dány do provozu v roce 1999.

13.března 2010 překonal Daniel Orálek český rekordběhu na 6 hodin výkonem 86,716 km.

9.června 2010 se stal Lukáš Olejníček Akademickým mistrem ČR v běhu na 1 500 m časem 3:58,87 min.

7.července 2010 reprezentoval ČR Martin Juránek na MU Chorvatsko-Maďarsko-Slovinsko juniorů v Maďarsku ve městě Veszprém v běhu na 400 m překážek a obsadil 4.místo časem 55,84 s.

12.července 2010 se Daniel Orálek, jako první Čech v historii vydal na trať údajně nejtěžšího běžeckého závodu na světě. 217 km dlouhý závod zdolal v čase 30:47:50 hod., v pekle DEATH VALLEY (USA, Kalifornie v Údolí smrti) s celkovým stoupáním 3.962 m a klesáním 1.433m, to vše za teplot blížících se 50 stupňům Celsia ve stínu. BADWATER ultra maraton v sobě ztělesňuje nepopsatelnou euforii, naprosté vyčerpání, spalující sluneční žár, krutý vítr, mučivou dehydrataci, písečný prach, nezdolnou vůli a touhu k překonání svých možností. Pro účastníky to není to jen závod, je to způsob jejich života. Závod, který se oficiálně běhá od roku 1987, původně spojoval nejnižší a nejvyšší místa USA, solné jezero Badwater (-86 metrů pod mořem) v Death Valley a vrchol hory Mt. Whitney (4.421 m nad mořem). V pozdějších letech byla s ohledem na zavedení povinnosti získávat povolení pro výstup na nejvyšší kontinentální vrchol USA trať z původních 235km zkrácena na nynějších 217km. Ačkoli závodní trať končí nyní na Mt. Whitney Portal ve výšce 2.553 m.n.m., někteří závodníci na vlastní pěst pokračují až na samý vrchol. Závod není specifický jen svým místem konání a extrémními podmínkami, ale charakterizují jej i další zajímavosti. Pořadatelé si každý rok vybírají zhruba 80 závodníků, kteří budou mít tu poctu se v Údolí smrti „proběhnout“. Závodníka smí doprovázet mobilní tým, který mu poskytuje veškeré zabezpečení (jídlo, iontové nápoje, výživu, první pomoc apod.). Je povoleno, aby během závodu vedle ultramaratonce běžel v určitých intervalech i jeden člen týmu jako doprovod. Jako první zdolal původní trasu v délce 235 km průkopník Al Arnold v roce 1977, kdy stanul na vrcholu Mt. Whitney osmdesát čtyři hodin po svém startu z Badwater. Nikdy později se na stejnou cestu jako běžec nevrátil, Death Valley navštívil pouze v roce 2002 při příležitosti uvedení do síně slávy toho věhlasného závodu.

Ultravytrvalec Daniel Orálek úspěšně zvládl porci 246 km dlouhého závodu z Atén do Sparty. Dosáhl zdaleka nejlepšího českého výsledku v historii Spartathlonu, když jej dokončil na pátém místě. Velenáročnou porci 246 km vytyčených mezi Aténami a Spartou zvládl po svých za 26:41:44 hod., závod byl odstartován v pátek dne 30.září 2011.

18.června 2012 vybojoval Lukáš Olejníček bronz na MČR v běhu na 3 000 m překážek v osobním rekordu 9:05,83. Martin Juránek opět posunul klubovní rekord v běhu na 400 m překážek 52,86 a ve finále vybojoval 5.místo. Dlouhá štafeta na 4×400 m složená ze dvou dorostenců, juniora a muže /Tuček-Juránek-Krejčík-Schmöger/zaběhla čas 3:25,08 což je v historické tabulce 4 nejlepší čas.

15.srpna 2012 překonal Martin Juránek klubovní rekord na 200 m překážek časem 24,66 na atletické středě v Břeclavi dne 15.8.2012. Starý rekord držel jeho trenér Jan Dvořák z roku 1999 časem 25,16.

2.listopadu 2012 byla zahájena přístavba atletických šaten na stadionu na Vojtové ulici

15. prosince 2012 Dan Orálek vytvořil v Českých Budějovicích nejlepší výkon v ČR v maratonu na běhátku – Estian Maratonu na pásech (nejlepší český maratonec na běhátku – 2:39:03). Akce se konala ve Fitness Pouzar v Českých Budějovicích a běžci měli sraz už o den dříve na v hotelu CB Royal na večeři. Akce měla z kapacitních důvodů omezený počet startujících na 12 běžců a z toho 3 běžkyně.

24.ledna 2013 proběhla kolaudace přístavby atletických šaten na Vojtové

v lednu 2013 vzniklo v našem klubu při oddílu dětí a mládeže  Sportovní středisko (SpS), což je základní článek péče o talentovanou mládež. SpS je finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým atletickým svazem

22-27.července 2014 Tuček Martin, semifinalista na MS juniorů do 19let v běhu na 400 m překážek v Eugene /USA/

15.listopadu 2014 vyhrál Lukáš Olejníček Akademické MČR v přespolním běhu

16.dubna 2015 uspořádala Moravská Slavia Brno I. ročník Čokoládové tretry v Brně.

od 19.října do 29.října 2015 provedla firma EKKL retoping atletické dráhy a sektorů.

11. března 2016 v sále a restauraci Okruh na Rybnické v Brně Novém Lískovci, se konal I. reprezentační SPORTOVNÍ PLES Moravské Slavie

23. dubna 2016 se poprvé na stadionu ve Vojtové ulici běžel steeple chase, kdy sice vodní a suché překážky zdolávali starší žáci na trati 1 500 m překážek, ale měli premiéru na vodním příkopu.

1.května 2016 název AC Moravská Slavia Brno, spolek.

16.června 2016 navštívil stadionu Moravské Slavie předseda ČAS Dr. Libor Varhaník, při své pracovní návštěvě v Brně.

18.července 2016 se poprvé na stadionu na Vojtové ulici se uskutečnily chodecké závody. Pro kategorii mužů to byla trať na 5 000 m, ženy měly 3 000 m a žactvo bojovalo na trati 1 000 m. Vítězové zároveň vytvořili rekordy stadionu na svých tratích. V kategorii mužů první dvě místa vybojovali domácí závodníci: 1. Tomáš Hlavenka časem 23:26,7, 2. Milan Švehla 24:43,8 a na třetím místě došel slovenský závodník Jan Záhončák v čase 26:48,3. V ženách vládly na trati 3 000 m závodnice z Orla jednoty Vyškov: 1. Leona Hanulíková časem 20:07,3, 2.místo Tereza Račanská 20:09,1. Chodecké závody na dráze byly součástí prázdninového mítinku

2017 Tomáš Hlavenka mistrem ČR v chůze na 50 km

V roce 2017 bylo pořízeno přenosné ozvučení

2.března 2018 si klub pořídil devítimístné vozidlo Mercedes-Benz Vito Tourer 119 CDI, VTS/XL, 4

28.dubna klub uspořádal na stadionu ve Vojtové ulici MČR v běhu na 10 000 m na dráze

3.června 2018 klub uspořádal Mistrovství Moravy a Slezska žáků a žákyň na stadionu Pod Palackého vrchem

září 2018 zakoupena čipová technologie pro měření závodů mimo dráhu a hodinovky na dráze.

V roce 2018 starší žáci ve Finále MČR družstev vybojovali 5. místo

13.října 2018 se konalo v hotelu Slavia slavnostní setkání členů klubu ke 110. výroč založení atletiky v Moravské Slavii Brno

26.7.-27.7.2019 uspořádala Moravská Slavia na stadionu Pod Palackého vrchem v Brně 50. ročník Mistrovství ČR mužů a žen v atletice na dráze-Mistrák jak Brno

8.9.2019 poprvé v novodobé historii klubu se družstvo žen probojovalo do baráže o postup do extraligy.

V roce 2019 zapůjčeny archiválie klubu na výstavu BRANKY-BODY-BRNO, která byla na hradě Špilberku

5.srpna 2022 Soňa Kouřilová reprezentovala ČR na Mezistátní utkání ČR – Maďarsko – Polsko – Slovinsko kategorie U23,  v Györu, běhu na 3 000 m překážek 4. místo časem 10:34,01

6.srpna 2022 jsme uspořádali na certifikované trati v areálu Veletrhů Brno IV. kolo chůze pro I. a II. ligu mužů a žen, přebor JmKAS v chůzi a Běh na 5 km

23.-25.6.2023 Soňa Kouřilová reprezentovala ČR na 1. divizi Mistrovství Evropy družstev v běhu na 3 000 m překážek 10.místo 10:05,23