Atletický klub
AC Moravská Slavia Brno

Pozvánka na výroční valnou hromadu AC Moravská Slavia Brno, spolek

Pozvánka

na

výroční valnou hromadu

AC Moravská Slavia Brno, spolek

čtvrtek dne 18. dubna 2024

klubovna stadionu na Vojtově ulici 1020/12c v 18:00

Návrh programu

1. Prezentace

2. Zahájení valné hromady a schválení jejího programu

3. Schválení změny volebního řádu, volba pracovního předsednictva,

    mandátové komise, návrhové komise a volební komise

4. Projednání výroční zprávy klubu za rok 2023, schválení účetní závěrky za

    rok 2023 a rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty

5. Přednesení zprávy o činnosti dozorčí rady klubu za rok 2023

6. Schválení druhů, výše a splatnosti členských příspěvků na následující období

7. Projednání návrhu plánu činnosti na rok 2024

8. Volba členů výkonného výboru a dozorčí rady

9. Různé

10. Usnesení valné hromady

11. Závěr

V Brně dne 2. dubna 2024

Jiří Topinka, v. r.                                                        Jiří Proch, v. r.

předseda                                                                  místopředseda