Atletický klub AC Moravská Slavia Brno z.s.

Oznámení o zrušení bankovního účtu č.275997129/0300

Výkonný výbor AC Moravská Slavia Brno, spolek tímto oznamuje, že do konce roku 2023 dojde ke zrušení bankovního účtu č. 275997129/0300 vedeného u ČSOB a.s. pobočka Brno-Joštova. Veškeré běžné platby ve prospěch klubu je proto nutné směřovat již pouze na hlavní účet klubu č. 202876/0300.