Tzv. Timeline - spousty jiných možných provedení třeba zde

Timeline

  • Založen SK Moravská Slavia Brno

    Druhý nejstarší český sportovní klubu v Brně i na Moravě – rozhodující moment pro rozvoj sportu v 1. polovině 20. století. 1906-1907 – činnost atletů SK Moravská Slavia v rámci fotbalového odbor

  • První „mistrovství zemí Koruny české v atletice v Praze na hřišti Slavie.“

  • Se dostává atletice od výboru SK Moravská Slavia formálního schválení

  • První výbor

    byl zvolen výbor atletického odboru ve kterém zasedali prof. Karásek, prof. Pouchlý, Ladislav Pěta, Vladimír Valenta-Bechyňský a Dr. Ing. Vladimír Sach.

© AC Moravská Slavia 2020